div>

İyi Tarım Uygulamaları

İyi Tarım Uygulamaları Nedir?

Tarımsal Ürün Belgelendirmesi Nedir?

Günümüzde tüketici istekleri değişik boyutlara ulaşmış ve tüketilen gıdaların güvenilirliği sorgulanır olmuştur. Tüketiciler bu isteklerinde son derece haklıdırlar. Bu nedenle üretimi yapılan gıda maddelerinin tarladan-sofraya kadar izlediği yolda, değişik kademelerde gözlemlenerek tarafsız ve bağımsız kuruluşlar tarafından belgelendirilmesi önem kazanmıştır.   Bu nedenle üreticiler denetim işini gönüllü olarak talep etmekte ve piyasaya sertifikalı ürün vererek daha güvenilir pazarlara ulaşmayı hedeflemektedirler. Denetim ve sertifikasyon zorunlu değildir ancak üreticiler kendi markalarını oluşturarak uluslararası yönetmelik ve standardlar çerçevesinde sertifikalandırılmakta ve üretim standardlarını uluslararası düzeye çıkarmaktadırlar. Sertifikalı ürünler iç ve dış piyasalarda öncelikle tercih edilmektedir. Sertifikasyon standardları veya yönetmelikleri Organik Tarım, İyi Tarım Uygulamaları, Globalgap vb şekilde sıralanabilir. Bu standardlar dışında özellikle büyük market zincirlerinin kendilerine has geliştirdikleri özel standardlarda bulunmaktadır.


Dünyada hızlı bir şekilde kabul gören GLOBALGAP, İyi Tarım Uygulamaları mevzuatı ülkemizde de geniş çaplı kabul görmüş ve üreticilerin tercih konusu olmaya başlamıştır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı da gerekli çalışmaları yaparak İyi Tarım Uygulamaları yönetmeliğini çıkarmış ve bu konuda üretici ve yatırımcılara destek programları başlatmıştır. Sertifikasyon kuruluşlarına yetki vererek ürünlerin kontrol ve sertifikasyonu sağlanmıştır. İTU’nun amacı tarımda minimum düzeyde kimyasal kullanımı için daha çok biyolojik mücadele yönemlerinin tercih edilmesi, kullanılan kimyasalların mutlaka ruhsatlı olması, üretim yapılırken çevre sağlığının, çalışanların refahının da düşünülmesi gerekmektedir. Bu amaçla mutlaka ziraat mühendisleriyle çalışılmasının sağlanması gerekmektedir. Sonuçta tüketiciye ulaşan ürünün insan sağlığı açısından tehlike arzedecek düzeyde kalıntı içermemesi gerekmektedir. Bu konuda her ülke kalıntı limitlerini belirlemiş ve yapılan analizlerde kimyasalların bu limitleri aşmamasını istemektedirler. Analiz yapılmadan ürünler piyasaya arzedilmemektedir. Ruhsatsız ve limit üstü kimyasal kalıntılar tesbit edilen ürünler imha edilmekte ve üreticiye veya söz konusu ticaretini yapan kişilere yasal yaptırımlar uygulanmaktadır.

 

“İTU” İyi Tarım Uygulamaları ve GLOBALGAP sertifikasyonu için Mavi Tarım ile temasa geçiniz.

 

İTU İyi Tarım Uygulamaları

Tarımsal üretim sisteminin sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan karlı ve verimli, insan sağlığını koruyan, hayvan sağlık ve refahı ile çevreye önem veren bir hale getirmek için uyulması gereken işlemler olarak tanımlanmaktadır.

 İTU İyi Tarim Uygulamaları sertifikasına sahip üreticiler için dekara 20 TL toprak tahlili 2.5 TL devlet desteği bulunmaktadır.Toplam dekarda 22,5 TL dir.

 Bakanlar Kurulu Kararı ile  İyi Tarım Uygulaması yapan üreticiler için Ziraat Bankası faizlerinden % 60 indirim yani yıllık % 7 faizli imkanı sağlanır.

Mavi Tarım olarak İyi Tarım Uygulamaları Sertifikasyonunda aydın izmir manisa denizli balıkesir ve muğla  hizmetlerini hızla yayılmaktadır.

  İTU ÜRETİCİYE YARARLARI                                                            

  • Pazara kolay ve etkin katılım.
  • Perakendeciler ile açık ilişki ve anlaşmalar. 
  • Adil rekabet fırsatları.  
  • Kalite ve miktarda artış ihtimali. 
  • Uzun vadede üretim maliyetlerinin düşürülmesi 
  • ITU üreticilerine  dekar başına 50TL devlet desteği 
  • ITU üreticileri için yıllık %7 faizli kredi imkanı
  • Örtü altı üreticilerine dekar başına 150 tl